Jakthunden en speciell vän

Man pratar ofta om att hunden är människans bästa vän och har man dessutom en jakthund så blir det både en vän och en arbetskollega som blir väldigt speciell. För många så är jakthunden också en god familjemedlem som en helt vanlig hund. Hunden blir en otrolig hjälp för jägaren då det blir jakttider.

Som oftast så avlas dessa jakthundar fram i ett syfte att jaga någon from av vilt. Vissa hundar är bar på spåra och markera var bytet befinner sig. En del hundar hämtar upp ett byte som skjutits. Det är tack vare deras duktiga luktsinne och uthållighet som de används till jakt i olika syften. En jägare ser till sin väns bästa och ser till så att hunden har den utrustning som krävs för en lyckad jakt. Likaväl som man själv införskaffar sig den utrustning som behövs så är det viktigt att hunden är rätt utrustad.

Det finns speciella band mellan en jägare och dess hund. Det gäller att se till så hunden tränas inför jakten och är så förberedd som det bara går när väl jakten är igång. Likaväl som det gäller att som jägare håller sina skjutegenskaper och kondition i trim så gäller det att hunden får den träning som den behöver inför jakten. En hunds kondition är viktig då det kan röra sig om flera kilometer, ja kanske mils springande i skog och mark under en jakt.