Katt som husdjur – Historian

Hur lång tid som katten har varit ett husdjur är svårt att säga. I Sverige finns det tydliga tecken redan från medeltiden. I vissa målningar förkommer katten och när utgrävningar har genomförts på olika boplatser har det visat sig att kattben har hittats. Men det finns även bevis på att katten har varit ett husdjur betydligt tidigare. Detta inte minst i forntida Egypten. Redan för ca 3500 år sedan var katten ett djur som användes för att hålla skadedjur i form av möss och råttor borta.

Från Egypten kom katten först till Italien och sedan vidare till resterande Europa med kringresande handelsmän. Detta var däremot enbart korthåriga raser. Det skulle dröja ända till 1500-tal innan de långhåriga kattraserna kom till Europa.

Även om katten har funnits som husdjur länge så är det 1800-talet som är kattens ”århundrade”. Nu blev det allt fler som skaffade detta husdjur och i mitten av 1800-talet hade man kattutställningar på flera ställen i Europa och nu fokuserade man även på kattavel för att förbättra raserna. Från denna tidpunkt och framåt har katten varit ett av de vanligaste husdjuren i Sverige. Dess funktion att fånga möss har nästan helt försvunnit och idag är det mest ett sällskapsdjur.